Własna firma moją szansą

  naglowek-lublin

  Ukończyłeś/aś 30 lat i nie pracujesz?
  Chciałbyś/abyś założyć własną firmę, ale brakuje Ci środków?
  Projekt „Własna firma moją szansą” jest dla Ciebie!!!

  W projekcie otrzymasz wsparcie w formie:

  •  szkolenia z zakresu przedsiębiorczości
  •  doradztwa w zakresie przygotowania biznesplanu
  •  dotacji na uruchomienie własnej firmy w kwocie max. 20.000 zł
  •  wsparcia pomostowego finansowego 1.500zł/mies. przez 12 m-cy
  •  wsparcia pomostowego doradczego.

  Projekt jest skierowany do w wieku 30 lat i więcej z terenu powiatów bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego, włodawskiego i m. Biała Podlaska, pozostających bez pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej firmy, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

  Kto może wziąć udział w projekcie?

  Do udziału w projekcie mogą przystąpić osoby zaliczające się do jednej z grup:

  •  w wieku powyżej 50 roku życia
  •  kobiety,
  •  z niepełnosprawnościami
  •  długotrwale bezrobotne
  •  o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem do średniego włącznie) 

  Kontakt

   

  tel.501 186 648

  Biuro Projektu
  F.H-U. „JAR-MAR” CENTRUM KSZTAŁCENIA
  „WIEDZA DLA WSZYSTKICH” RĘBIASZ JAROSŁAW,
  ul. Łazienna 3, 21-500 Biała Podlaska

  IMG 5388

  godziny otwarcia:

  Poniedziałek, Wtorek, Czwartek: 9:00 - 13:00
  tel. 507 345 934


  Aktualności

  17 sierpnia - Podpisanie umów

  W dniu 17 sierpnia zostały podpisane umowy z uczestnikami projektu na udzielenie wsparcia finansowego.

  10 sierpnia - Lista zakwalifikowanych do dofinansowania

  W dniu 10 sierpnia została opublikowana lista 40 uczestników projektu, którzy otrzymali dofinansowanie w wysokości 20000zł jednorazowej dotacji na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej(zakup niezbędnego wyposażenia, środka transportu, oprogramowania itp.) oraz wsparcie pomostowe w kwocie 1500zł miesięcznie(12 miesięcy * 1500 = 18000zł) celem utrzymania działalności, tj. na podstawowe koszty(opłata reklamy, telefonu, mediów, najmu biura, opłaty prowadzenia ksiąg rachunkowych itp.)


  17-18 lipca posiedzienie KOW

  W dniu 17-18 lipca w siedzibie biura projektów na ulicy Łaziennej 3 w Białej Podlaskiej odbyło się posiedzenie KOW podczas którego uczestnicy projektu prezentowali zakres prowadzenia przyszłej działalności gospodarczej oraz oceniane były biznesplany przez ekspertów, którzy dokonywali oceny biznesplanu jak i trakcie rozmów wiedzę i ewentualne doświadczenie w zakresie planowanej działalności uczestników projektu. DSC07624 Medium DSC07625 Medium DSC07628 Medium DSC07633 Medium DSC07635 Medium


  15 maja - ABC Przedsiębiorczości

  W dniu 15 maja 2017roku rozpoczęły się zajęcia ABC Przedsiębiorczości. 5 grup 10 osobowych w terminie od 15 maja do 10 czerwca będzie uczestniczyć w zajęciach mających na celu przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej. Podczas zajęć teoretycznych uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz biurowe. W czasie wykładów przekazywana jest wiedza teoretyczna oraz umiejętności praktyczne w zakresie tworzenia działalności gospodarczej oraz jej prowadzenia. Otrzymują niezbędną wiedzę i umiejętności do przygotowania biznesplanów, które podczas spotkania z doradcą zostaną jeszcze zweryfikowane i dopracowane. DSC07521 Medium DSC07522 Medium


  10 marca 2017 - spotkanie informacyjne

  IMG 5405 W dniu 10 marca 2017 roku w Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie informacyjne odnośnie rozpoczęcia realizacji projektu „Własna firma moją szansą”. Podczas spotkania uczestnikom przedstawiono warunki przystąpienia do projektu informując o 50 miejscach w projekcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą. 5 grup 10 osobowych będzie brało udział w 40 godzinnych szkoleniach z zakresu ABC Przedsiębiorczości. Podczas szkoleń UP zdobędą niezbędną wiedzę i posiądą odpowiednie umiejętności w związku z prowadzeniem w przyszłości działalności gospodarczej.

  Spotkanie zostało zorganizowane dzięki przychylności PUP Biała Podlaska, za co serdecznie dziękujemy.

  IMG 5422


   

   

   

  Rekrutacja

  10 maja 2017r. Lista osób zakwalifikowanych do projektu:


  Lista osób zakwalifikowanych do projektu:lista nieaktualna

  Lista osób na liście rezerwowej:

  Lista osób niezakwalifikowanych:

  Harmonogram wizyt odbioru ocen KOW


  Harmonogram dalszej realizacji działań w projekcie

  • Ogłoszenie wstępnej listy rankingowej 26 lipca 2017
  • Termin na odwołania 02.08.2017 - zamkniecie przyjmowania pism
  • Ewentualna Ponowna ocena do 10 sierpnia 2017
  • 10 sierpnia 2017 ostateczna lista
  • 19 – 20 sierpnia Podpisanie Umów i Notariusz
  • 01.09.2017 rejestracja działalności broń boże z data wcześniejsza
  • 01.09.2017 – 31.08.2018 wyplata wsparcia pomostowego

  Zatrudnienie pracowników w trakcie prowadzenia działalności minimum na 1/ 2 etatu przez okres 6 miesięcy
  Rozliczenie dotacji zgodnie z harmonogramem złożonym w Biznes Planie

   Wizyty monitorujące 4
  1. I wizyta po rozliczeniu dotacji ( dokonaniu zakupów, sprawdzenie zgodności z biznes planem wydatków, zdjęcia zakupionego wyposażenia, odebranie kserokopii faktur i potwierdzenie ich za zgodność z oryginałem - październik, listopad 2017
  2. II wizyta – luty 2018
  3. III wizyta – czerwiec 2018
  4. IV wizyta – luty sierpień 2018

  Do 15- go każdego miesiąca przesłanie potwierdzenia płatności ZUS na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  I pomostówka wypłacona w momencie podpisania umowy, a płatność ZUS za wrzesień nie do 15 X ale proszę zapłacić we wrześniu do 15 by było zakwalifikowane

  Informacje ważne

  Oszczędności powstałe w wyniku dokonywania zakupów z kwoty dofinansowania luz zwrot Vat można wykorzystać na dodatkowe zakupy po wcześniejszym zwróceniu się na piśmie do instytucji udzielające wsparcia i po uzyskaniu pisemnej zgody dokonanie zakupów i rozliczenie ichBarak wyżej wymienionej kolejności doprowadzi do nie kwalifikowalności wydatku i uzna się za niezasadny. ( kwota do zwrotu)Brak dokonania zakupów w terminie określonym w biznes planie spowoduje zwrot środków finansowych niewykorzystanych na zaplanowane wydatki w ostatnim dniu zaplanowanym na zakupy . Brak zwrotu w wyznaczonym terminie doprowadzi do naliczenia odsetek jak dla zaległości podatkowych od kwoty niewykorzystanej.


  10 sierpnia 2017 - Ostateczna lista zakwalifikowanych do dofinansowania


  stopka-lublin

  Powrót na górę